ENTEGRE YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Mekanik Sektörüne yönelik firmalar için faaliyet gösteren;

İnşaat Kauçuk A.Ş.'nin ana hedefi ;

Elastomerik kauçuk köpüğü üretimi konusunda ,tercih edilen bir firma olmak, üretimimizi sürekli tutmak ve geliştirmektir.

Paralel İnşaat Kauçuk A.Ş.'nin ana hedefi ;

Elastomerik kauçuk köpüğü üretimi konusunda ,tercih edilen bir firma olmak, üretimimizi sürekli tutmak ve geliştirmektir.

Tüm çalışanlarımız; yasal mevzuat ve şartları yerine getirmekle birlikte, müşteri şartlarını sağlamak üzere ortak amaç doğrultusunda bir araya gelerek;

Müşteri isteklerinin tüm organizasyon boyunca anlaşılmasını ve uygulanmasını sağlamak

• En uygun teknoloji ve prosedürlerini uygulayarak, çalışanlarımızın ve paydaşlarımızın çevre, sağlık ve iş güvenliği risklerine maruz kalmasını en aza indirmek.

• Yenilenmesi mümkün olmayan doğal kaynakların kullanımını en aza indirmek için alternatif hammadde ve yakıt kullanımını arttırmak,

• Fabrikamızda, tehlikeli ve tehlikeli olmayan atıkların oluşumunu en aza indirerek, atıkları güvenli yöntemlerle bertaraf edecek, geri dönüşüm ve yeniden kullanım olanaklarını sağlamak,

• Çevre ile ilgili acil durumlar için riskleri belirlemek ve bunları azaltmak,

• Kalite,Çevre ve İş Güvenliği yönetimi sistemini sürekli geliştirerek performansımızı ölçmek,

• Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini sağlamak,

• Hedeflerimize ulaşmak için eylem planları hazırlayıp, performansımızı sürekli olarak iyileştirip, takip etmek.

• Fabrikamızı, yasalara, yönetmeliklere ve standartlara uygun şekilde işletmek,

• Elastomerik kauçuk köpüğü sektöründeki paydaşlarımızın sürekli memnuniyetini sağlamak

• Verimli çalışmayı ilke edinerek en düşük maliyetle en uygun kaliteyi ürünlerimize yansıtmak.

• Müşterilerimizle ve tedarikçilerimizle olan ilişkimizi 'kazan-kazan' ilişkisi içerisinde karşılıklı iyi niyet ve dürüstlük ilkesine dayanarak yürütmek,

• Çalışanlarımızın memnuniyetini ve gelişimini sağlamak,

• Her türlü iş kazası, riskli durum ve ramak kala durumlarına ilişkin geri bildirimleri inceleyerek tekrarına engel olacak önlemleri alıp uygulamaya sokmak

• Çalışanlar, hizmet sağlayıcıları ve ziyaretçilerin işletme sınırlarımız içinde her türlü güvenliğini ve sağlığını korumayı öncelikli hedefi olarak ele almak.

• İşletme şartlarında doğabilecek her türlü tehlike ve risklere karşı alınacak önlem ve yapılacak düzenlemeler için, gerekli kaynakları ayırarak, planlama yapmak.

• Ürün gerçekleştirirken aynı zamanda çevre bilincimizi de geliştirmek ve çevreye duyarlı olmak,

• Sürekli gelişen ve rekabetçi şirket yapımız doğrultusunda profesyonel çalışmayı ilke edinmek,

• Uzman kadromuzla müşterilerimizin isteklerini karşılamak ve ötesine geçmeyi hedeflemiştir.

Paralel İnşaat Kauçuk A.Ş. çalışanları olarak ; yukarıda belirtilen politikamızı sürekli değişim ve gelişim prensipleri doğrultusunda uygulayacağımızı ve tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi için örnek olacak şekilde çalışacak olduğumuzu taahhüt ederiz.

MÜDÜR
İRD.01
Rev.No/Tarih:00/00.00.0000
İlk Yayın Tarihi:22.09.2021