ETİK KURALLAR POLİTİKASI

Hediye&Ağırlama Politikası

Çok kültürlü iş ortaklarımız ile pozitif iş ilişkisi kurarken hediye alışverişi yapmak ve ağırlama yaygın olduğu gibi çıkar çatışması ve rüşvet gibi zor durumları da beraberinde getirmektedir. Biz, çalışanlarımızın sorumluluk duygularına ve etkili yargılamaları sonucu şirketi temsil ederken uygun ve profesyonelce davranacaklarına inanıyoruz.. Bununla birlikte, Pa-flex’te tüm çalışanlar işle ilgili teklif vermeden ya da almadan önce, alttaki dokuz kriteri göz önünde bulundurmalıdırlar

Yasaya Uygunluk: Hediyeler ve ağırlamalar yerel yasalarla uygunluk göstermelidir.

Niyet : Mesleki nezaket açıkça bir iş maksadı içermeli ve kişisel eğlence olmamalıdır; hiç bir zaman fayda sağlayan ya da faydalanan kişide zorunluluk hissiyatı yaratmamalıdır. Asla Pa-flex ve iş ortakları arasındaki ilişkiye etki ediyor imajı yaratmamalıdır.

Sıklık : Mesleki nezaket içerisinde yer alan sağlayan ve faydalananlar aynı sıklıkta olmamalıdır. Paydaşlara ve geniş kitlelere uygunsuzluk imajı vermemelidir.

Makul : Mesleki nezaketin limiti olmalıdır. Veren kişinin ve alan kişinin mevcut şart ve durumuna göre makul olmalıdır ( hiç bir mesleki nezaket, rekabetçi ücret süreci ya da kontrat anlaşma sürecinde sağlanmamalıdır).

Karşılık : Değeri ve/veya tarzı nedeniyle karşılık olarak vermeyeceğiniz mesleki nezaketi kabul etmemelisiniz.

Maddi hediyeler : Hiçbir zaman nakit, hisse, kredi, hediye çeki ve kartı vb. içeren maddi hediyeler kabul etmemelisiniz.

Açıklık : Alınan ya da sunulan mesleki nezaket her zaman şüpheden uzak durmak adına açık bir şekilde gerçekleştirilmeli ve liderlik ekibine rapor edilmelidir.

Talep : Mesleki nezaket için herhangi bir istisna istemek ya da ima etmek – direkt ya da dolaylı olarak- yasaktır.

Yardım : Yöneticiler her zaman danışılmak üzere ilk kontak olmalıdır.

İnsan Hakları Politikası

Bu politikanın amacı Pa-flex’ın İnsan Hakları ile ilgili tutumunu belirmek ve günlük operasyonumuza uygulamaktır. Bu politika minimum normlardır ve yerel yasaların belirlemiş olduğu daha fazla norm var ise Pa-flex uygunluk gösterecektir. Altta bu politikalara detaylıca verilen bazı uluslararası çalışma standartları bulabilirsiniz.

• • Çocuk İşçi : Pa-flex Çocuk Haklarına saygı göstereceğini taahhüt etmektedir ve bu bağlamda Çocuk İşçi çalıştırmayarak Çocuk İşçi çalıştırmamayı desteklemektedir. Pratikte, Pa-flex, 18 yaş altında işçi alımı gerçekleştirmemekte ve desteklememektedir. 15 ve 18 yaş arasındaki çocuklar için eğitim süreçlerinin profesyonel bir kısmı olması durumunda istisnai durum olarak kabul edilmektedir (stajyer, çıraklık vb.).

• • Zorla Çalıştırma : Pa-flex, direkt ya da dolaylı olarak zorla ya da istek dışı çalışma işlemini kullanmayacak ve desteklemeyecektir. Uluslararası Çalışma Organizasyonu kurallarında belirtildiği üzere, zorla ya da istek dışı çalıştırma terimi, kişinin kendisine gönüllü ya da özgür irade ile teklif edilmeyen anlamına gelmektedir. Örnek olarak belirtilenlerle sınır kalmayacak şekilde şöyledir: İnsan kaçakçılığı, kölelik, borç esaret.

• • Yerel toplumlar ve yerli halk : Pa-flex tüm kültürlere, geleneklere ve iş yaptığı tüm insanların değerlerine saygı göstereceğini taahhüt etmektedir. Pa-flex, aynı zamanda, yerel ortam ve yaşam biçimine etkilerini belirleyerek, önleyerek ve hafifleterek halkların haklarına saygı göstermektedir,

Taciz Karşıtı Politika

Bu politika şirketin ayrıca taahhüt etmiş olduğu detayları içermektedir: İş sağlığı ve güvenliği, çalışma zamanı ve izinler, ücret ve yan haklar, taciz, güvenlik, data gizliliği, ayrım gözetmeme, çeşitlilik ve katılım, yetkililiklerin geliştirilmesi ve işe alım.

Tüm Pa-flex Çalışanları, çalışma ortamlarında saygı görmeyi hakkettikleri gibi, taciz, rahatsız edici, saldırgan ve uygunsuz davranışlardan dolayı motivasyon düşüklüğüne sebebiyet verecek durumlardan arındırılmış bir ortamda çalışmaları hedeflenmektedir.

Pa-flex, taciz ile ilgili olarak “sıfır tolerans” politikasını izlemektedir.

Çalışanların görev ve sorumlulukları: Tüm çalışanların birbirlerine saygı göstermeleri, davranış biçimlerinin bir diğeri üzerinde rahatsız edici ya da yanlış anlaşılmaya yol açacak davranışlardan kaçınmaları beklenmektedir. Sıklıkla, bazı davranışlar kasıtlı değildir. Bu durum kabul edilebilecek bir durum olmadığı gibi, uygunsuz davranış sergileyen kişinin uyarılması ve yaptığı yanlışı düzeltmesi ya da durdurması için fırsat verilmesi gerekmektedir

Yöneticilerin görev ve sorumlulukları: Yöneticiler, ekip arkadaşları için güvenli bir çalışma ortamı yaratmaktan sorumlulardır. Bunu şu şekilde gerçekleştirebilirler;

• Saygı ve güven ilişkisine dayanan katılımcı ekipler kurarak

• Şikâyet olup olmadığını gözetmeksizin, tüm taciz konularını önleyerek

• Bu politikayla ilgili herhangi bir konuyu İnsan Kaynakları Yetkilisi ’ne rapor ederek

• Herhangi bir şikâyet eden kişiye misilleme yapılmayacağını garanti ederek

Tanıkların görev ve sorumlulukları: Bu Politikaya aykırı bir davranışın uygulandığına tanıklık ettiğine inanan, ya da bu Politikanın ihlal edildiğinin farkında olan bir kişinin, Şirket şikayet mekanizması içerisinde rapor etmesi gerekmektedir.

Uyarı ve şikayet sistemi İki yol önerilmektedir: 1. Yöneticinize rapor ediniz, ya da 2. İnsan Kaynaklarına rapor ediniz.

GENEL MÜDÜR
İRD.11
Rev.No/Tarih:00/00.00.0000
İlk Yayın Tarihi:07.09.2021