Paralel İnşaat Kauçuk A.Ş üretmekte olduğu Elastomerik Kauçuk Köpüğü için üst yönetim olarak;

Entegre yönetim sisteminin etkinliği için tüm çalışanlarına ve müşterilerine bilgi paylaşımında bulunacağını,

Entegre Yönetim Sistemi politikasının ve amaçlarının oluşturulduğu, bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunun güvence altına alacağını,

Entegre Yönetim Sistemi şartlarının, kuruluşun ana faaliyetleri ile entegre olduğunun güvence altına alacağını

Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmeye tüm çalışanlarını teşvik edeceğini,

Entegre Yönetim Sistemi oluşturmak, uygulamak, sürekliliğini sağlamak ve geliştirmek için gerekli kaynakların varlığının güvence altına alınması,

Etkin çevre yönetimi ve çevre yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılmasnı

Entegre Yönetim Sistemi amaçlanan çıktılarına ulaşmasını güvence altına alacağını,

Entegre Yönetim Sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak personelin yönetilmesi ve istihdam edilmesini destekleyeceğini,

Parelel İnşaat Kauçuk A.Ş’nin tüm proseslerinde sürekli iyileştirmenin teşvik edileceğini,

Diğer ilgili yönetim görevlerinin kendi sorumluluk alanlarına uygulanması bakımından liderliğini göstermek için destekleyeceğini,

şle ilgili yaralanma ve sağlığın bozulmasının önlenmesi için genel sorumluluğu ve hesap verebilirliği üstleneceğini,

Çalışanların olayları, tehlikeleri, riskleri ve fırsatları amirine raporlarken uygun ve güvenli iletişim kanalları kullanılarak misillemeden korunmasının sağlanması,

Parelel İnşaat Kauçuk A.Ş’nin danışma ve çalışanların katılımının sağlanmasını taahhüt ederiz.