Elastomerik Kauçuk Köpüğü Yalıtım Boruları

Akışkan kullanılan tesisat borularında dış koşulların etkisiyle oluşan yoğuşmanın önüne geçebilmek ve ısı kayıplarını minimize edebilmek için kullanılır.